Na prvom glasačkom listiću nalazilo se 23 kratka pitanja koje se tiče programa, ciljeva i rada udruženja, ali i nekoliko anketnih pitanja.
Rezultati glasanja biće kao smernice narednog rada udruženja, a njegovi organi pri daljem radu i odlukama imaće u vidu rezultate glasanja.

Glasanje je održano po sledećim pravilima:

 • GLASANJE JE TRAJALO Od 21. APRILA 2014. g do 7. JUNA 2014. GODINE,
  i do tog datuma su članovi udruženja mogli bilo koji dan, i u bilo koje vreme da pristupe glasanju sa glasačkim k
  ôd-omi koji im je poslat na email adresu, mobilni telefon ili poštansku adresu koju su naveli prilikom upisa u udruženje
 • Omogućili smo dva načina glasanja - TAJNO i POLUTAJNO, pa su se članovi mogli odlučiti za jedan od ova dva načina glasanja
 • U oba načina glasanja je bilo potrebno uneti na odgovarajuće mesto glasački kôd da bi se pristupilo glasanju
  (ukoliko na glasački listić na polutajnom glasanju nije unet kôd - glasački listić nije bivao uvažen)
 • Preliminarni rezultati glasanja su objavljeni dan po završetku glasanja, 8. juna, na našem sajtu i Fejsbuk profilu
 • Sekretarijat udruženja je obezbedio i članovima koji nemaju email adresu tj. računar (a kojih je manji broj u udruženju),
  da i oni glasaju, putem pošte i štampanih glasačkih listića ili putem SMS poruke
 • Sekretarijat udruženja je obezbedio i novim članovima koji su se učlanili u periodu glasanja da takođe glasaju
 • Svaki član je mogao glasati SAMO JEDNOM
 • Ukoliko je kojim slučajem član glasao na oba načina (tajno i polutajno) - bili su uvaženi odgovori (glasački listić) koji je ostavljen na svetskom servisu "Ballotbin"
 • Ukoliko je kojim slučajem član glasao više puta na našem sajtu - uvažavalo se prvo glasanje ili ono gde je više odgovora

Ovaj vid savremenog najneposrednijeg izražavanja mišljenja i demokratskog odlučivanja, a koji nije u velikoj meri zastupljen na ex-yu prostorima koristićemo često i nadalje, a nekad i u kombinaciji sa klasičnim vidom glasanja tj. održavanjem sednica i sl. (što je sve i definisano našim Statutom kao mogućnost). Ovo prvo online glasanje poslužiće nam kao test za organizovanje kasnijih glasanja i izbora u udruženju.===================================================================================================================Konačni rezultati prvog glasanja u udruženju
,
koje je trajalo od 21. aprila do 7. juna 2014. godine:

Ukupan broj članova za vreme glasanja (biračko telo) = 382 člana
Glasalo = 122 člana
    glasalo polutajno - online: 110 članova
    glasalo polutajno - pismeno: 1 član
    glasalo tajno: 11 članova (rezultati tajnog glasanja mogu se pogledati klikom na ovaj link)

GLASAČKA IZLAZNOST = 31,93% *

* u grafičkim prikazima decimale su zaokružene


Rezultati odgovora na pitanja:


01.) Da li Vam se sviđa znak (logo) udruženja "Jugoslovenski klub"?

Da 111
Ne 4
Suzdržan 6
Nije odgovorilo 1

02.) Da li ste zadovoljni dosadašnjim radom udruženja "Jugoslovenski klub"?
 

Da 78
Ne 11
Suzdržan 32
Nije odgovorio 1


  


03.)
Da li smatrate da je visina godišnje članarine odgovarajuća?
(visina članarine za članove iz Republike Srbije je 650 din, a za članove van RS 10 evra tj 15 dolara)

 

Da 66
Mogla bi biti manja 27
Mogla bi biti veća 14
Suzdržan 15


 

04.) Da li smatrate da se sredstva od članarine i donacija troše ispravno i u skladu sa Statutom udruženja?
(finansije udruženja navedena su na posebnoj stranici sajta, na linku:
http://www.jugosloveni.info/36/Finansije-udruzenja.html  )

 

Da 65
Suzdržan 56
Nije odgovorio 1


 

05.) Da li želite da prisustvujete (i fizički) prvoj sednici Skupštine udruženja "Jugoslovenski klub"?

Da 65
Voleo bih, ali verovatno neću moći  54
Ne 2
Suzdržan 1


 

06.) Da li udruženje "Jugoslovenski klub" treba da koristi u svom radu i promocijama više jugoslovensku zastavu-trobojku (plavo-belo-crveno) sa petokrakom, ili bez petokrake?

 

Trobojku SA petokrakom 83
Trobojku BEZ petokrake 16
Treba podjednako koristiti obe zastave 18
Suzdržan 5


 

07.)
Da li smatrate da delegacija udruženja "Jugoslovenski klub" treba da poseti grob Josipa Broza Tita, bivšeg Predsednika i osnivača druge Jugoslavije?

Da 111
Ne 4
Suzdržan 7


 

08.)
Da li smatrate da delegacija udruženja "Jugoslovenski klub" treba da poseti grob Nj.K.V. Aleksandra Prvog Karađorđevića, Kralja i osnivača prve Jugoslavije?

Da 71
Ne 31
Suzdržan 20


 

09.)
Da li ste za aktivnije učestvovanje ex-jugoslovenskih republika u Pokretu Nesvrstanih?

Da 104
Ne 6
Suzdržan 12


 

10
.) Da li ste za ukidanje graničnih prelaza između ex-jugoslovenskih republika?

Da 116
Ne 3
Suzdržan 2
Nije odgovorio 1


 

1
1.) Koga smatrate najodgovornijim za raspad SFR Jugoslavije?

Republičke lidere (ili jednog od njih)  29
Spoljne faktore 28
Savezne organe  9
Više faktora 52
Suzdržan 4


 

1
2.) Da li smatrate da sve ex-jugoslovenske republike trebaju da budu članice Evropske Unije (EU)?

Da 56
Ne 51
Suzdržan 15


 

13
.) Sa kojom državom od suseda bivše SFR Jugoslavije današnje jugoslovenske republike i njeni građani trebaju posebno da razvijaju odnose i da najviše sarađuju?

sa Bugarskom 4
sa Mađarskom 1
sa Austrijom 4
sa Italijom 4
sa Grčkom 5
sa Rumunijom 3
ni sa jednom 2
sa svima podjednako 93
suzdržan 6


 

1
4.) Da li Vam se sviđaju izrazi "Ex-Yu" ("Eks-Ju") i "Ex-Jugoslavija" ("Eks-Jugoslavija")?

Da 47
Ne 59
Suzdržan 16


 

1
5.) Kako se izjašnjavate po nacionalnosti?
Ovo je anketno/statističko pitanje (a da bi smo dobili sliku strukture udruženja).
Glasački listić je pod šifrom i tajnost odgovora biće sačuvana.

Jugosloven 68
Srbin 25
Bošnjak / Musliman 1
Hrvat 1
Crnogorac 2
Makedonac 5
Neke druge nacionalnosti 1
Dvojako 10
Ne izjašnjavam se 5
Suzdržavam se 4


 

1
6.) Da li potičete iz tzv. "mešovitog braka"?
Ovo je anketno/statističko pitanje (a da bi smo dobili sliku strukture udruženja).
Glasački listić je pod šifrom i tajnost odgovora biće sačuvana.

Da 40
Ne, ali su mi bliži preci različitih nacionalnosti  10
Ne 70
Suzdržan 2


 

1
7.) Koji jezik koristite kao maternji?
Ovo je anketno/statističko pitanje (a da bi smo dobili sliku strukture udruženja).
Glasački listić je pod šifrom i tajnost odgovora biće sačuvana.

Srpskohrvatski / Hrvatskosrpski  78
Srpski 26
Bosanski 3
Slovenački 3
Makedonski 7
Mađarski 1
Neki drugi jezik 3
Suzdržan 1


 

1
8.) Da li ste religiozni?
Ovo je anketno/statističko pitanje (a da bi smo dobili sliku strukture udruženja).
Glasački listić je pod šifrom i tajnost odgovora biće sačuvana.

Da 22
Pomalo 33
Ne 58
Suzdržan 9


 

19
.) Da li se osećate komunistom / socijalistom?
Ovo je anketno/statističko pitanje (a da bi smo dobili sliku strukture udruženja).
Glasački listić je pod šifrom i tajnost odgovora biće sačuvana.

Da 66
Ne 18
Delimično 30
Suzdržan 8


 

20
.) Da li ste član još nekog udruženja građana?
Ovo je anketno/statističko pitanje (a da bi smo dobili sliku strukture udruženja).
Glasački listić je pod šifrom i tajnost odgovora biće sačuvana.

Da 37
Ne 80
Suzdržan 4
Nije odgovorio 1


 

21
.) Da li ste bili (ili ste još uvek) član neke političke stranke?
Ovo je anketno/statističko pitanje (a da bi smo dobili sliku strukture udruženja).
Glasački listić je pod šifrom i tajnost odgovora biće sačuvana.

Da 52
Ne 64
Suzdržan 5
Nije odgovorio 1


 

22.) Koja državljanstva imate?
Ovo je anketno/statističko pitanje (a da bi smo dobili sliku strukture udruženja).
Glasački listić je pod šifrom i tajnost odgovora biće sačuvana.

Državljanstvo samo jedne ex-yu republike  90
Dvojno državljanstvo 27
Samo strano državljanstvo 1
Suzdržan 3
Nije odgovorio 1


 

23.) Da li Vas je za poslednjih 15 godina bar jednom posetio popisivač stanovništva na teritoriji ex-yu područja?
Ovo je anketno/statističko pitanje (a da bi smo dobili sliku strukture udruženja).
Glasački listić je pod šifrom i tajnost odgovora biće sačuvana.

Da 87
Ne 22
Stanujem van ex-yu 8
Suzdržan 3
Nije odgovorio 2