Hrvatska

Bosna i Hercegovina

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › SAOPŠTENJA (novo) › SAOPŠTENJA (novo)

Saopštenje - 27.XI 2014. gSAOPŠTENJE za članove udruženja „Jugoslovenski klub“


Poštovani članovi i prijatelji,

prethodnog meseca završeni su izbori za Nacionalne savete u Republici Srbiji. Naše udruženje, koje je bilo jedini pokretač za sakupljanje potpisa za formiranje Nacionalnog saveta Jugoslovena nije uspelo da realizuje akciju sakupljanja oko 1400 potpisa i potrebnog novca za ostvarenje datog, odnosno podnošenje kompletne dokumentacije nadležnom ministarstvu Republike Srbije. Razlozi zbog kog nismo ostvarili dato u predviđenom roku su ponajviše materijalne tj. finansijske prirode, ali tu su i određena proceduralna dešavanja koja su donekle usložila realizaciju datog u roku, pre svega skorašnja izmena Zakona o Nacionalnim savetima. Već početkom 2014. godine bilo je jasno da će taj naš zajednički cilj biti teško ostvariti u predviđenom roku. Do sada smo obezbedili, sa našim skromnim sredstvima nešto manje od polovine potrebnih potpisa, a uz veću materijalnu osnovu verovatno bi smo obezbedili dovoljan broj za kratko vreme. Mi i dalje nastavljamo u pravcu realizacije ovog cilja, a čim sakupimo dovoljan broj potpisa, dokumentaciju i materijalna sredstva podnećemo zahtev nadležnom ministarstvu. Iako su naredni redovni izbori za manje od 4 godine nadamo se da će biti zakonski moguće održavanje poebnih izbora za naš savet i pre 2018-te godine, a čim obezbedimo dokumentaciju i nadležno ministarstvo donese mišljenje i odluku (posebno će raniji izbori biti mogući ako budu ev. raspisani vanredni izbori za neki od već postojećih nacionalnih saveta pa uz njega budu održani i izbori za naš). Pozivamo zato sve članove i simpatizere da pomognu rad naše organizacije kako bi smo u narednom periodu brže ostvarili ovaj i ostale zacrtane planove. Članove pre svega pozivamo da pomognu rad našeg zajedničkog udruženja uplatom članarine, a ostale prijatelje i simpatizere da pomognu svojim učlanjenjem i/li donacijama rad naše organizacije.


Koristimo priliku da se osvrnemo na dosadašnji, jednoipogodišnji rad udruženja i prezentujemo rezultate dosadašnjeg rada i naredne planove.


DOSADAŠNJI RAD

Finansije

Skromnim materijalnim sredstvima našeg udruženja i veoma objektivnim okolnostima, ponaviše finansijske prirode nismo uspeli da realizujemo sve zacrtane planove, ali dosta toga do sada smo i uradili.

Dosadašnje troškove smo podmirivali ponajviše iz vlastitih sredstava i donacija, a za najnužnije aktivnosti. Skromni prihodi udruženja (detalji koliko je plaćeno članarina su na na našem sajtu na stranici "spisak članova", a uskoro će biti i osveženi) nisu bili dovoljni da se ostvare svi planovi, a posebno oni najvažniji - aktiviranje kancelarije u Novom Sadu, Subotici, sednice članstva i veća promocija koja bi uticala da sakupimo još više članova, potpisa i izađemo na izbore. Ipak, sve to ćemo sigurno realizovati dobrom organizacijom rada i kvalitetnim planiranjem u narednom periodu. Radi se o ozbiljnim koracima koji ne mogu da se ostvare odjednom, za kratko vreme i za koje je preduslov i određena promena u samom javnom mnjenju tj društvenom okruženju. Mi kao udruženje učinili smo mnogo na edukaciji ljudi, posebno mlađih kada je u pitanju jugoslovenska ideja, a koristili smo za to ponajviše napredne tehnologije, elektronske medije, posebno internet, a više detalja koje možemo prezentovati biće izloženi u narednom periodu.

Naš rad i postojanje morali smo da prilagodimo skromnim finansijama, uslovima, novom vremenu, zakonima, bezbedonosnim prilikama... pa se kada je reč o tome može reći da smo inprovizovali i bili vrlo kreativni. Koristili smo mnogo u radu savremena sredstva komunikacije (internet, e-mail komunikaciju, sadržajan sajt, sms poruke, slanje dokumentacije poštom, učlanjenje putem sajta ili sms poruke...), što jeste možda neobično za naše prostore i neke dosadašnje "standarde" pa smo tu pomalo drugačiji od većine ostalih, ali ipak, sve to se već radi uveliko i veoma razvija u razvijenom svetu. Nastavićemo i dalje da koristimo ova tehnološka sredstva i da se služimo prednostima interneta jer je do sada takav način rada dao dobre rezultate. Korišćenje ovog vida komunikacije i tehnologije posebno je od značaja s’ obzirom na rasutost naših članova, Jugoslovena i pro-jugoslovenski orijentisanih ljudi koji su teritorijalno udaljeni širom ex-Yu prostora i sveta.

Takođe, ostaćemo i dalje organizacija po mnogo čemu drugačija od ostalih (npr. naše udruženje nema Predsednika). U skladu sa svojom miroljubivom politikom – nemamo u planu organizovanje protesta na ulicama, javno optuživanje drugih strana (stranaka, vlade, udruženja, pojedinaca, političara...), dok iz svojih programskih razloga nećemo ulaziti u predizborne koalicije sa drugim strankama i organizacijama nego ćemo nastaviti da radimo na osnivanju odnosno jačanju svoje. Oslanjaćemo se na sopstvena materijalna i finansijska sredstva te ne planiramo konkurisanje za novčane donacije iz zemlje i inostranstva. Sadašnje privremeno rukovodstvo odlučilo je da usruženje na ovaj način samostalno deluje bez obzira na rezultate koje tako bude ostvarilo. Saradnju sa srodnim organizacijama, pro-jugoslovenski orijentisanim, ne samo u Srbiji nego i u ostalim (ex) jugoslovenskim republikama planiramo po osnaživanju naše organizacije, jer ipak je to preduslov za date ozbiljnije korake.

Udruženje već ima i svoju skromnu imovinu, a detalji će uskoro, najkasnije početkom sledeće godine biti izloženi na našem sajtu.


Transparentnost u radu

Naš rad će biti i dalje javan i mnoštvo informacija iz polja našeg delovanja i aktivnosti moći će da se nađe na našem sajtu i društvenim mrežama koje koristimo. Ipak, sa druge strane nastavićemo da radimo nenametljivo i bez isticanja i samoreklamiranja pojedinaca. I po svemu tome će naša organizacija pokazati da je nešto sasvim novo i drugačije od ostalih. Ponajviše ćemo biti usmereni na konkretne aktivnosti i rad koji daje rezultate.


Prvo glasanje članova udruženja

U prethodnom periodu, a tokom ove godine održali smo i prvo online glasanje članova udruženja, na koje je izašla trećina članstva. Odgovori na pitanja postavljena na glasanju će mnogo pomoći kao smernice našeg daljeg rada i daće legitimitet u donošenju važnih odluka za udruženje u ovom prelaznom periodu (rezultate glasanja kao i pitanja koja su bila postavljena članovima možete videti na posebnoj stranici našeg sajta).


Broj članova

Najveći dosadašnji uspeh smatramo to što naše udruženje, takoreći jedino takve vrste postoji već godinu i po dana i njegov rad je kroz direktno učlanjenje podržalo već oko 500 ljudi. Primili smo mnogo poruka gde su nam se članovi i simpatizeri zahvalili samo zbog toga što - postojimo kao registrovana organizacija takve vrste. Među njima je veliki broj članova iz svih republika Jugoslavije (detalje o broju članova kao i statističke podatke o članstvu možete videti na stranici našeg sajta posvećenoj udruženju).

Skoro svi članovi iz Republike Srbije do sada su dobili potvrde o članstvu, a takođe skoro svi koji su platili članarinu dobili su i kvalitetne članske kartice za koje ćemo se potruditi u narednom periodu da obezbedimo određene pogodnosti. Manji broj članova koji su van Republike Srbije je dobio potvrde i članske kartice, a zato jer su poštanski troškovi slanja van RS znatno veći za šta nismo imali dovoljno sredstava.
Do sada su svega dva člana isčlanjena na sopstveni zahtev.PLANOVI ZA NAREDNI PERIOD


Kancelarija

Udruženje radi na aktiviranju kancelarije koja treba uskoro da bude aktivna u narednim mesecima. Smatramo da se mnogo bolji rezultati mogu postići iz glavnog grada Jugoslavije, u kom je, na kraju krajeva po poslednjem popisu i brojčano najviše Jugoslovena pa smo zato odlučili i da krenemo odatle, tj aktiviranjem kancelarije u Beogradu. Polje delovanja našeg udruženja je prostor cele (ex) SFR Jugoslavije, kao i prostor na kome živi naša ex-yu dijaspora. Dokaz da je to tako može se videti na našem sajtu, kroz sve tekstove, simbole i mape i kroz statistiku članstva, tako da naše udruženje nije zatvoreno u neke republičke, ili posebno gradske granice.

Manja prigodna kancelarija koju smo nedavno zakupili na Novom Beogradu se sređuje i oprema za prve sastanke u udruženju koji će, nadamo se uslediti u narednim mesecima (nabavlja se nameštaj, sređuju se i pravni poslovi u vezi toga...). Sve u svemu nadamo se da će uskoro kancelarija postati operativna i u funkciji za prijem članova, za sastanke, susrete, i mislimo da će to biti najbolji prostor za sednice i razgovore. Sednice je bilo moguće sve organizovati i u npr. privatnim stanovima ili drugim objektima kao što su neki predlagali, ali mislimo da je to ipak neodgovarajuće i neprikladno i da je poslovni prostor ipak nešto ozbiljnije (zakup drugih prostora za sednice takođe bi, sa druge strane tražio dodatne veće finansijske izdatke udruženja). Svakako da će ovaj prostor biti mesto i prilika da se razgovara i o konkretizovanju svih naših planova i aktivnosti, da se čuju nove ideje i predlozi, i da svako ko želi da i aktivniji doprinos radu i ostvarenju ciljeva udruženja.

O svemu tome članovi će biti obavešteni (telefonski, emailom, običnom poštom) u narednom periodu. Do tada, a radi bolje organizacije posla mi, nažalost moramo i dalje da koristimo slanje Potvrda i članskih kartica običnom/preporučenom poštom. Na prve sednice udruženja prioritet da budu pozvani će svakako biti oni koji su platili članarine (a potom i ostali članovi).

Neki prvi naredni koraci u radu i izgradnji udruženja će svakako biti i:
•    formiranje lokalnih odbora -tamo gde imamo više članova (za opštine, gradove i okruge/oblasti),
a gde udruženje nema mnogo članova - određivanje privremenih koordinatora,
određivanje predstavnika i osnivanje podružnica udruženja u drugim republikama ex-yu i stranim državama
•    aktiviranje kancelarije u Novom Sadu, a potom i u Subotici,
•    promotivne aktivnosti (podela letaka, ev. štandovi...),
•    sednica Skupštine u velikoj Sali sa većim brojem prisutnih članova i gostiju,
•    aktiviranje biltena-časopisa,
•    prikupljanje potpisa za osnivanje Nacionalnog saveta i osnivanje političke stranke,
•    izlasci na izbore


Na kraju, želimo svim članovima, prijateljima i simpatizerima, svim Jugoslovenima
da u miru i zdravlju obeleže i proslave 29./30. novembar, i/li 1. decembar
- dane naše domovine – Jugoslavije!

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

Jugoslovenski klub, Sekretarijat
www.jugosloveni.info

 

 


My Great Web page