Hrvatska

Bosna i Hercegovina

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › › Online GLASANJE - uvod

Završeno Prvo glasanje u udruženju


Prvo glasanje u udruženju je završeno, očekujte uskoro rezultate na ovoj stranici

====================================================================================================

Na prvom glasačkom listiću nalazilo se 23 kratka pitanja koje se tiče programa, ciljeva i rada udruženja, ali i nekoliko anketnih pitanja. Rezultati glasanja biće kao smernice narednog rada udruženja, a njegovi organi pri daljem radu i odlukama imaće u vidu rezultate glasanja.


Pravila glasanja:

 • GLASANJE JE TRAJALO Od 21. APRILA 2014. g do 7. JUNA 2014. GODINE,
  i do tog datuma su članovi udruženja mogli bilo koji dan, i u bilo koje vreme da pristupe glasanju sa glasačkim k
  ôd-omi koji im je poslat na email adresu, mobilni telefon ili poštansku adresu koju su naveli prilikom upisa u udruženje
 • Omogućili smo dva načina glasanja - TAJNO i POLUTAJNO, pa su se članovi mogli odlučiti za jedan od ova dva načina glasanja
 • U oba načina glasanja je bilo potrebno uneti na odgovarajuće mesto glasački kôd da bi se pristupilo glasanju
  (ukoliko na glasački listić na polutajnom glasanju nije unet kôd - glasački listić nije bivao uvažen)
 • Preliminarni rezultati glasanja biće objavljeni po završetku glasanja, najranije 8. juna, na našem sajtu i Fejsbuk profilu
 • Sekretarijat udruženja je obezbedio i članovima koji nemaju email adresu tj. računar (a kojih je manji broj u udruženju),
  da i oni glasaju, putem pošte i štampanih glasačkih listića ili putem SMS poruke
 • Sekretarijat udruženja je obezbedio i novim članovima koji su se učlanili u periodu glasanja da takođe glasaju
 • Svaki član je mogao glasati SAMO JEDNOM
 • Ukoliko je kojim slučajem član glasao na oba načina (tajno i polutajno) - bili su uvaženi odgovori (glasački listić) koji je ostavljen na svetskom servisu "Ballotbin"
 • Ukoliko je kojim slučajem član glasao više puta na našem sajtu - uvažavalo se prvo glasanje ili ono gde je više odgovora

 


Ovaj vid savremenog najneposrednijeg izražavanja mišljenja i demokratskog odlučivanja, a koji nije u velikoj meri zastupljen na ex-yu prostorima koristićemo često i nadalje, a nekad i u kombinaciji sa klasičnim vidom glasanja tj. održavanjem sednica i sl. (što je sve i definisano našim Statutom kao mogućnost). Ovo prvo online glasanje poslužiće nam kao test za organizovanje kasnijih glasanja i izbora u udruženju.

Članovi su ovim glasanjem iskazali svoje stavove i na taj način pomogli daljem radu i razvoju našeg udruženja.My Great Web page