Hrvatska

Bosna i Hercegovina

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › › Statut udruzenja

Izvodi iz Statuta

Osniva se Jugoslovensko Udruženje

 

IZVODI IZ STATUTA

STATUT

UDRUŽENJA “Jugoslovenski klub”

 

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

 

Član 1.

Udruženje „Jugoslovenski klub” (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno Udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite prava pripadnika jugoslovenske nacionalne manjine u Republici Srbiji, tj onih ljudi koji se izjašnjavaju po nacionalnosti kao Jugosloveni.

 

Član 2.

Zvaničan naziv Udruženja je „Jugoslovenski klub”

Skraćeni nazivi će se koristiti u određenim situacijama koje propiše Sekretarijat Udruženja

 

Član 3.

Sedište Udruženja je u Beogradu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije, na teritorijama bivših jugoslovenskih republika i u onim zemljama sveta gde Udruženje ima članove, a u skladu sa zakonima i osnovnim načelima i ciljevima ovog Statuta.

 

 

 

OPŠTE ODREDBE

 

Ciljevi Udruženja

 

Član 4.

U smislu člana 1. Ovog Statuta osnovni ciljevi Udruženja su:

 • Zaštita i promovisanje jugoslovenske kulture, srpskohrvatskog jezika i oba pisma, jugoslovenske književnosti, umetnosti, kulture, muzike, tradicije i običaja,
 • Povezivanje država sa prostora bivše Jugoslavije na kulturnom, ekonomskom, sportskom i svim ostalim poljima,
 • Otvaranje granica i pomirenje naroda sa prostora bivše Jugoslavije,
 • Udruženje će posebno biti angažovano u pravcu što skorijeg osnivanja Nacionalnog Saveta Jugoslovena i učestvovaće na izborima za njega ukoliko, i kada on bude osnovan.
 • Udruženje će se zalagati i za stvaranje drugih jugoslovenskih organizacija.

 

Član 5.

Ostali ciljevi Udruženja su i:

 • stvaranje tolerantnijih odnosa među ljudima različitih vera, nacija, rasa,
 • međunarodna saradnja,
 • ekonomski i privredni razvoj,
 • kulturni i obrazovni razvoj,
 • reforma školskog sistema u cilju stvaranja kvalitetnije i bezbednije škole,
 • poboljšanje položaja mladih,
 • poboljšanje uslova života u ruralnim područjima,
 • socijalna pravda,
 • zaštita socijalno ugroženih grupa,
 • naučno-tehnološki i informatički razvoj,
 • liberalizacija oblasti koja se odnosi na slobodan softver,
 • unapređivanje zaštite životne sredine,
 • zaštita životinja,
 • promovisanje zdravog načina života,
 • promovisanje proizvodnje zdrave hrane.

 

Član 6.

 

Udruženje će se posebno boriti protiv:

 • širenja rasne, verske, nacionalne, etničke i svake druge mržnje i netrpeljivosti,
 • ekstremnog nacionalizma, fašizma i fundamentalizma,
 • huliganstva,
 • nekulture,
 • socijalnih nejednakosti,
 • korupcije,
 • alkoholizma, narkomanije i drugih pojava štetnih po društvo,
 • i posebno protiv onih pojava koje su štetne po mlade generacije ljudi.

 

 

 

 

ORGANI UPRAVLJANJA

 

Član 9.

Organi Udruženja su Skupština, Savet i Sekretarijat.

Funkciju zastupnika vrši Sekretar Udruženja koji se nalazi i na čelu Sekretarijata, a u njegovom odsustvu zamenik Sekretara.

 

 

 

Skupština Udruženja

 

Član 11.

Skupština Udruženja (u daljem tekstu Skupština) je organ Udruženja kog čini:

- 20 članova ukoliko Udruženje ima najmanje 5.000 članova

- 40 članova ukoliko Udruženje ima najmanje 10.000 članova

 

 

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUŽENJA

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

 

Član 23.

Član Udruženja može biti svako lice, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, rasu, pol, imovinsko stanje i druge razlike među ljudima, a koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Sekretarijatu Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 2. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Članovi Udruženja mogu biti državljani Republike Srbije i strani državljani koji nemaju državljanstvo Republike Srbije.

Članovi Udruženja koji nemaju državljanstvo Republike Srbije imaju sva prava kao i ostali članovi osim da budu birani u Skupštinu, i da učestvuju u izborima za Skupštinu.

 

Član 24.

Članom Udruženja ne može postati osoba koja javno promoviše ciljeve koji su suprotni osnovnim ciljevima Udruženja.

Članom Udruženja ne može postati osoba koja je svojim javnim delovanjem postala kompromitujuća što se posebno odnosi na osobe koje su bile politički aktivne i na najvišim društveno-političkim pozicijama i partijskim funkcijama u prethodnim decenijama.

 

Član 25.

Osoba koja želi da postane član Udruženja popunjava prijavu za članstvo na sajtu Udruženja ili podnosi pismeni zahtev na poštansku adresu koju odredi Sekretarijat. Osoba može zahtevati članstvo i elektronski, direktno na e-mail Udruženja: office@jugosloveni.info , info@jugosloveni.info  ili drugu e-mail adresu koju bude odredio Sekretarijat i naveo na sajtu Udruženja.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Sekretarijat i o tome u što kraćem vremenskom periodu obaveštava podnosioca prijave, elektronskim ili pismenim putem. 

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju, poslate preporučenom poštom na adresu Udruženja ili emailom na važeću email adresu Udruženja. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta, narušavanja ugleda Udruženja ili zbog neplaćanja članarine ukoliko je ta obaveza utvrđena odlukom Sekretarijata.

 

Član 26.

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) svojim ponašanjem ili aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu ukoliko je to propisano odlukom Sekretarijata;

 

Član 27.

Osobi prestaje članstvo u Udruženju u skladu sa Statutom i u sledećim slučajevima:

1) na vlastiti zahtev, davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana (ni)je potrebna saglasnost zakonskog zastupnika;

2) kada deluje suprotno zakonu, Statutu i drugim aktima Udruženja, nepoštuje odredbe ovog Statuta, narušava ugleda Udruženja tj. svojim djelovanjem nanosi štetu Udruženju.

Odluku o prestanku članstva donosi Sekretarijat, uz obrazloženje Skupštini, i uz konsultacije sa ostalim članovima Udruženja.

Ukoliko je član napravio manji prestup iz stava 2. ovog člana Sekretarijat mu izriče meru opomene.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

Učešće na izborima za Nacionalni Savet Jugoslovena

 

Član 36.

Udruženje će učestvovati na izborima za članove Nacionalnog Saveta Jugoslovena ukoliko taj savet bude formiran.

Pravo da budu kandidati na izbornoj listi i da učestvuju na ovim izborima imaju svi članovi Udruženja.

Sekretarijat može odrediti najviše 5 članova Sekretarijata ili članova Udruženja koji će se naći na izbornoj listi i odrediti njihova mesta na izbornoj listi, a vodeći računa o zaslugama i dužini članstva članova.

Za ostala mesta za sastav izborne liste za Nacionalni Savet Jugoslovena Unutar Udruženja će biti održani posebni izbori.

Kompletnu izbornu listu činiće onoliko kandidata koliko članova bude i imao Nacionalni Savet Jugoslovena.

Kandidati na izbornoj listi biće poređani prema broju dobijenih glasova u Udruženju, od onog koji je dobio najviše glasova pa do onog koji je dobio najmanje glasova.

Ukoliko broj kandidata za izbornu listu za Nacionalni Savet Jugoslovena bude velik Sekretarijat će doneti odluku o potrebnom broju potpisa podrške kandidatima kako bi se broj kandidata smanjio na razumnu meru.

 

...

 

Očekujemo Vaše predloge i sugestije... Pišite nam na naš email: office@jugosloveni.info ili preko donje kontakt forme 
 

Obrazac za učlanjenje u udruženje "Jugoslovenski klub"

Ime i prezime: Obavezno upisati!
Datum i mesto rođenja: Obavezno upisati!
JMBG (Jedinstven matični broj građanina): Obavezno upisati!
Adresa: Obavezno upisati!
Grad: Obavezno upisati!
Država: Obavezno upisati!
Kontakt telefon: Obavezno upisati!
e-mail adresa: Obavezno upisati!
Dodatna poruka (opciono):

Brojke

 • 23.303 Jugoslovena u Republici Srbiji (po popisu iz 2011. godine)

  Na dan 13. III 2015.:
 • 539 članova broji udruženje "Jugoslovenski klub"
 • oko 130 dodatnih nečlanova/simpatizera iz Srbije
  i 80 iz sveta najavilo davanje potpisa za osnivanje ostalih jugoslovenskih organizacija
   
 • 1797 facebook lajkova naše fb stranice
 • 755 facebook prijatelja + 143 facebook pratilaca našeg fb profila
 • 798 twitter pratilaca
 • 35.184  * jedinstvenih posetilaca na naš sajt od aktiviranja sajta
 • 2086* / 1795 ** jedinstvenih posetilaca na naš sajt prošlog meseca (*po jednoj / **po drugoj statistici)


My Great Web page